De Hermes
TITEL: Hermes
JAAR: 2012
LOCATIE: Almere
DUUR: 9 maanden
BUDGET: 20 000 euro


"Mensen maken de stad" is het leidend principe in Almere. Dat gaat verder dan alleen de slogan. Hier is ruimte en vertrouwen gegeven aan de burger om droomhuizen te bouwen.
De wijk Homerus kwartier is tot stand gekomen via particulier opdrachtgeverschap. Een innovatieve manier van ontwikkelen, mensen ontwerpen en bouwen zélf hun huis. Iets dat ondertussen veel navolging heeft gekregen in heel Nederland.


Gemeenschappelijke ruimte zoals speelplaatsen zouden idealiter ook volgens dat principe ingericht moeten worden: door en voor de mensen zelf. Ook het beheer zou, wanneer gewenst, op een participatieve manier moeten kunnen gebeuren. WIj dagen de gemeente uit dat te doen...


Hoe publiek moet publieke ruimte zijn?
In Homerus zijn er duidelijke gradaties in hoe publiek het gebruik is. Sommige ruimtes zijn algemeen toegankelijk en andere horen bij de buurt en de bewoners.
Almere heeft ondertussen een andere policy.
Lees hier wat de speelwereld daarvan vindt
Het gevoel voor privacy is iets dat bij meeste mensen goed ontwikkeld is. We 'weten' wanneer we ergens in mogen of niet. We nemen ook waar hoe sterk de overheid zich de ruimte toe eigent. Hoeveel ruimte ergens is voor eigen initiatief of dat er een strikt protocol geldt.
Normale speelplek in Almere. Eenduidig gebruik. Wanneer er geen kinderen zijn oogt het verlaten.
Het gebied hoort nergens bij. Het is 'van de gemeente'.
POSITIE:
initiatiefnemer, ontwerper
PROCES: participatief
UITVOERING:
- standaard speelplek veroveren op bureaucratie
- alternatief ontwikkelen
- uitvoering
RESULTAAT:
- kwalitatief hoge plek voor wipkip budget
- participatieve publieke ruimte in participatief gebouwde buurt.

middengedeelte met door bewoners zelf geplaatste banken. Trampoline en zandbak in het gras.
bart&klaar 
speelstoep annex klusruimte
ontwerp
Een aantal dingen zijn bij de uitvoering door de gemeente veranderd. De struiken staan over de hele heuvel i.p.v. aan één kant. Bomen zijn anders geplaatst. De speelboom is nooit neergelegd.
De grote rioolbuis door de heuvel heen is op verzoek van de bewoners verdwenen. Te lelijk.
hanghoekje uit het zicht van de huizen
>
middengedeelte met door bewoners zelf geplaatste banken. Trampoline en zandbak in het gras. 
speelstoep annex klusruimte
index