TITEL: Anatomie van Macht
JAAR: 2021
LOCATIE: divers
BUDGET: 1500 euro
Anatomie van macht is een interactieve performance waarbij machtsverhoudingen tussen instituut en burger ervaarbaar worden gemaakt.
In Nederland zijn we niet gewend om over macht te praten. Het lijkt een nogal ongezellig onderwerp. Toegeven dat je misschien niet helemaal zelf kunt beslissen over je eigen leven is in strijd met het egalitaire imago. Het verst dat we gaan om ongelijkheid uit te drukken is 'wie betaalt, bepaalt! '. Simpelweg ongelijkheid reduceren tot een geld kwestie is te kort door de bocht. Sommige ongelijkheden zijn systemisch. Het onbedoeld effect van een manier van organiseren. Het is belangrijk juist die effecten te noteren en aan te kaarten. Zowel bij burgers als bij uitvoerders binnen een systeem.
Tijdens de interactieve performance in het centrum van Boxtel betrekken we het publiek bij de machtsverhoudingen die beschreven staan in de participatieladder. Met theatrale middelen worden die abstracte concepten ineens heel voelbaar. Confronterend zelfs.
Een veel gehoorde reactie is: Dat herken ik. Bij mij in het team speelt dat ook. Veel mensen zijn verbaasd dat de frustratie die ze voelen bij bepaalde situaties een aanwijsbare oorzaak heeft. Het is ongelijkheid in zeggenschap. Niet serieus genomen worden in je ervaringskennis. Ook de vreugde die je voelt als je meer verantwoordelijkheid krijgt wordt gedeeld.


FOCUS: documenteren
POSITIE: opdrachtgever
DUUR: in proces
PROCES: participatief
UITVOERING:
analyse, choreografie

RESULTAAT: performances, voorstelling
participatieladder, naar Sandy Arnstein
wat is nodig om een stoel aan tafel te krijgen
BART & KLAAR 
Anatomie van Macht
Route Tussentijd
CV