BREAKLAND
TITEL:Breakland
JAAR: 2011-2012
LOCATIE: Amsterdam
DUUR: 2 jaar
BUDGET: 1000 euro
De hoeveelheid vrije ruimte in Amsterdam neemt nog steeds af. Tegelijkertijd ligt er veel grond braak en gaan plannen niet door. Met een groep geestverwanten besluiten we de ruimte te claimen.

We maken een voorstel voor een alternatieve ruimtelijke ontwikkeling: BREAKLAND. Wij staan geen leuke invulling voor van een braakliggende terrein in Amsterdam Oost, maar wij beginnen met een ander meer duurzaam organisatiemodel. Dus geen nieuwe dingen in oude gebouwen.
We noemen het een samenwerkingslandschap. Wonen, werken en verblijven worden in een zelf-werkzaam experiment vanaf de grond opgebouwd. Hier maak je ook de ruimtelijke en sociale samenhang zelf. Creativiteit is de modus operandus. Niet iets wat later onderdak vindt. Om dat mogelijk te maken is er een innovatieve soort organisatie ontwikkeld waarin zowel gemeente als deelnemers als buurtbewoners en financiers samenwerken. We hebben een cyclisch investeringsmodel ontwikkeld.

Breakland springt in op de zwakke plekken van de huidige planning: Regelzucht en vogelperspectief. Angst voor uitzondering een levert een steriele omgeving op met een “neutrale” publieke ruimte. Breakland maakt de ruimte gedeeld en specifiek. Het gaat verder dan modieuze eco esthetiek en biedt ook een strategie voor een andere, participatieve plantraditie.

Door onze contacten optimaal te gebruiken en omdat het in de lucht hangt komt er eerst een politieke motie in de Amsterdamse gemeenteraad. Later zelfs een toezegging van wethouder van Poelgeest dat er een gebied zal worden aangewezen voor ons initiatief: een gebied van 4 ha. voor 10 jaar op het Zeeburgereiland.
De ambtenaren van ruimtelijke planning zijn not amused en gaan er voor liggen. Wie maakt hier de stad? Zij stellen een prijsvraag voor. Dat is immers veel democratischer. Je kunt dan ook zelf een jury aanwijzen en de voorwaarden bepalen....

De prijsvraag komt er. Mét 22 pagina's regels en beperkingen. Breakland wint niet. Het wordt een zeilwagen terrein. In plaats van wonen en werken wordt er snel gereden. Niet wortelen, maar vliegen.
Ondertussen zoeken we nog steeds naar een andere locatie. De gemeente Almere is geïnteresseerd.
artikel Parool, mei 2012Voor de prijsvraag hebben 29 initiatieven een voorstel ingediend. Varierend van ecoboerderij/restaurant tot een 'polenhotel' . De grote hoeveelheid inzendingen verrast. Wij stellen voor de plannen digitaal toegankelijk te maken: dit zijn de participerende burgers.
wethouder Maarten van Poelgeest bij Breakland bijeenkomst op Zeeburgereiland
Uiteindelijk wint het zeilwagenpark. Zij hadden eerst geen horeca, maar 'moesten dat niet vergeten'.
Naast het zeilwagenpark heeft een tijdje een aso- container gestaan. Totdat de bewoners ook daar te aso voor bleken: heling, brand en huurachterstand.
Hoe ambtenaren in dit geval het initiatief terugnemen en uiteindelijk bepalen welke vorm de stad krijgt is kenmerkend voor de stedelijke planning in Amsterdam. Politici komen en gaan maar bedrijven en ambtenaren blijven. Burgers hebben in principe toegang via de politiek, zij maken vrijwel geen kans invloed uit te oefenen. Democratie en zelf vorm geven aan de leefomgeving zijn niet voor elkaar gemaakt.
Op Zeeburgereiland bevond zich het volkstuincomplex Blijkmeer. Een oase. In 2005 wordt besloten dat deze moet verdwijnen voor bouwgrond. De zeer actieve vereniging heeft alles gedaan dit te voorkomen. Helpt niet.
In 2008 wordt het crisis, in 2009 wordt de volkstuin geruimd.
2015 ligt het nog braak.
FOCUS:
- vrije ruimte voor alternatieve stedelijke
- ontwikkeling
coöperatieve ruimtelijke planning

POSITIE: organisator, docent, co-auteur

PROCES: participatief

UITVOERING:
– organiseren groep
– plan maken
– politieke lobby
– bijeenkomsten organiseren
– voorstel prijsvraag
– alternatief zoeken

RESULTAAT:
- voorstel participatieve gebiedsontwikkeling
- prijsvraag & winnaar
– workshops participatief ontwikkelen
voorstel Breakland
voorstel voor het samenwerkingslandschap
artikel Parool, april 2011

overhandiging voorstel aan wethouder Maarten van Poelgeest augustus 2011
Wanneer een initiatief realiteit wordt is dat nadrukkelijk een gunning onder voorwaarden en op initiatief van de gemeente zelf. (Hannekes boom, de Ceuvel, ook de NDSM).
Omdat wij al zo lang en op veel manieren meedraaien kennen wij de verhalen van binnenuit. Weinigen zijn geïnteresseerd, het is "te negatief".
bart&klaar 
urgentie
intro