de stelling/FRAMED
@NDSM
TITEL:de stelling/FRAMED
JAAR: 2014-2015
LOCATIE: NDSM, Amsterdam
DUUR: 4 maanden
BUDGET: 10000 euro


De eerste drie afleveringen van de stelling op de NDSM werken met de thema's:
Sense of Place, Sense of Identity, Sense of Heritage. De thema's zijn toegespitst op de specifieke locatie en onze eigen ervaringen.
Rondom de thema's worden verhalen met elkaar verbonden. Deze verhalen worden in meerdere lagen gepresenteerd. Afbeeldingen en tekst worden ondersteund door een verdere uiteenzetting op de website. Alledaagse objecten uit het gaan verbindingen aan met de kunstwerken van lokale kunstenaars.

Parallel aan de exposities zijn er socratische gesprekken onder leiding van Karel van Haaften. De uitkomsten daarvan komen weer terug in de stelling.

Bij iedere nieuwe stelling is er een publieke middag met viewing en talk en tour. Op de afsluitende middag is er een filmvertoning: Documentaires en afleveringen van Bellissima TV.

Onze samenwerking met fotograaf met Philippe Velez Mc Intyre leidde tot een interessante kruisbestuiving. Zowel middels zijn beelden als zijn manier van presenteren.

Het gedachtegoed van Louis Le Roy speelt een belangrijke rol in de stelling. Zijn project de Eko Cathedraal is een inspiratie en een conceptuele onderlegger voor een mogelijk andere benadering voor het maken van stedelijke ruimte.


#3 Sense of Heritage- struggle
FOCUS: kennis overdracht over kunst en ruimtelijke ontwikkeling

ONZE ROL:
initiatiefnemer
curator
auteur

DUUR: 4 maanden
proces: participatief

UITVOERING:
– onderzoek
– verzamelen materiaal
– plan/voorstel
– organiseren publieke bijeenkomsten.
– beheer

RESULTAAT:
– video voorstelling
– talks & tours
– socratische gesprekken
– samenwerking kunstenaars
– uitgebreide digitale ondersteuning/ website
– publicatie in “de Helling”

BELANG:
eerste volledig zelf verantwoordelijke
visuele vertaling
concept dat kan reizen
digitaal ondersteund
LINK Sense of Place
ALI, bewoner NDSM, illegaal
NDSM, de bunker, gemeenschappelijke ruimte, 2011
NDSM, fotoshoot fashion, 2013
protest NDSM lassers, 1974
LINK Sense of Heritage
Socratisch gesprek, thema je plaats vinden, nov 2014
invitatie #2
LINK Sense of Identity


Sense of Place maakt ervaarbaar hoe de band met en de rol van een plek kan verschillen. Een plek kan de levensbestemming zijn van een individu, maar een stipje in een abstract planmodel voor een ambtenaar. De tragedies die daaruit volgen leggen principiële verschillen in macht en positie bloot.

Sense of identity gaat in op het onderscheid tussen identiteit en imago van een plek. Dagelijks maken we mee hoe een voorgesteld imago van een locatie de identiteit beïnvloed of zelfs bestrijdt. Verwarrende begrippen als 'DNA van een plek' of herhaalde uitspraken over het gewenste karakter “ruig, industrieel” daarvan maken vaak onzichtbaar wat de daadwerkelijke dynamiek is. We laten zien hoe door die verwarring een werkelijkheid ontstaat die noch voldoet aan het imago, noch een eigen identiteit (meer) heeft.

Sense of Heritage concentreert zich op de traditie van protest. Middels de re-creatie van beelden en uitingen van protest wordt zichtbaar en voelbaar hoe door de tijd de emotie van weerstand vergelijkbaar blijft maar dat de posities en kwesties veran-deren. Het toont de moed die je nodig hebt om je te verzetten. De kwetsbaarheid die het gevolg is. De machteloosheid van het juiste standpunt in de verkeerde tijd of tegen het gevestigde belang.
protest NDSM kunstenaars, 2008
Leons verloren paradijs,
volkstuincomplex Blijkmeer
bart&klaar 
Afleveringen van de stelling:
Stelling in de SLANG naar aanleiding van de ontruiming van het SLANGENPAND in de Spuistraat maken we een stelling op locatie met als thema de stad als strijd . De stelling staat in de publieke ruimte en krijgt veel internationaal bezoek. Veelal toeristen. Zij zijn op zoek naar het échte Amsterdam en herkennen hier iets authentieks. Nu, een jaar later, is het Slangepand ontruimd en wordt met bouw van Appartementen begonnen. De toenemend druk van toerisme is een hot topic.
ontruiming Kalenderpanden, 2000, foto HANS
Vondelpark, 1969,
LINK Stelling @ de slang
cinema NDSM, films en reportages over NDMS
Dag van de Architectuur aflevering over de NDSM van de stad als strijd . Het onderwerp van de dag van de architectuur is de IJoever. Met name de nieuwbouw van de laatste 30 jaar wordt uitgelicht. Wij laten de lange geschiedenis van arbeiders emancipatie en verzet zien. De geschiedenis van de NDSM laat zich ook lezen als het verhaal van de globalisering. Eerst een nationaal bedrijf met lokale wortels. Nu de plek van internationale beleggers. Betrokkenheid bij de plek is voor hen een abstractie. Toch heeft de plek deze betrokkenheid nodig om bijzonder te blijvne
urgentie
intro