FAIRcity
TITEL: z.t, 2016
Platform van de actieve stad
BUDGET: n.v.t
"Fair City is een recent opgericht platform voor initiatieven, organisaties en personen die zich met allerlei stedelijke problemen in Amsterdam bezig houden: van (buurt)actiegroepen en huurdersverenigingen tot milieuclubs en studentenbewegingen, maar ook (organisaties van) daklozen en vluchtelingen.
Wij willen met Fair City een eerlijke stad laten zien waar zaken als diversiteit, milieuvriendelijkheid, betaalbaar wonen, kleinschaligheid, goede sociale voorzieningen, gelijke kansen en een ontspannen sfeer centraal staan. Hierbij kijken we ook naar ervaringen die zijn opgedaan in andere Europese steden zoals Barcelona en Londen.
We vragen organisaties en initiatieven en iedereen die mee wil doen om dit initiatief te onderschrijven. Zo kunnen we de organisatie de komende tijd samen vormgeven en een beweging op gang brengen die de komende maanden het belang van een eerlijke stad onder de aandacht brengt."


Het eerste half jaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. De afsluitende EU-top zal in juni in Amsterdam gehouden worden. Naar aanleiding hiervan is er vanuit de Europese Unie een 'Pact van Amsterdam' in voorbereiding rond stedelijk beleid en betere regelgeving. De focus ligt, nogal eenzijdig, op de toename van economische investeringen. Het pact moet op de top in juni ondertekend worden door de 28 regeringsleiders.

Parallel aan de top loopt het culturele programma 'Europe By People'. Hier voeren professionals uit het veld gesprekken over d e toekomst van de stad. Het is een sterk voorbeeld van hoe de participatie gedachte is getransformeerd naar een publiek private samenwerking van overheid en professionele 'stadmakers'.

Via onze betrokkenheid bij FAIRcity proberen we op een grotere schaal de publieke ruimte weer een performatief karakter te geven. O.a. tijdens het actieweekend van 28 & 29 mei.


the right to come in.........
FOCUS:
samenbrengen van bestaande actiegroepen

POSITIE: initiatiefnemer, deelnemer

DUUR:

PROCES: organisatie en faciliteren van actie

UITVOERING:
organiseren bijeenkomsten, coordineren acties, schrijven stukken, bijhouden blog, bij elkaar brengen van mensen

RESULTAAT:
platform

bart&klaar 
the strongest claim...
the WALL, 2016, Europe by People,
officieel cultureel programma Eurotop,
subsidie binnenlandse zaken
de stelling/FRAMED,
kritische uiteenzetting over de burgers en het plan,
2014, eigen initiatief, NDSM werf
strijd om de publieke ruimte
urgentie
intro