TITEL: Zomercarnaval
JAAR: 2016
LOCATIE: Rotterdam
DUUR: 2 maanden
BUDGET: 2500 euro
werkplan:

In de zomer van 2016 hebben David Bade en Tirzo Martha met hun instituut IBB een grote tentoonstelling in de Kunsthal. Onderdeel van de tentoonstelling is een participatief programma met scholen en groepen uit de samenleving. Daarna wordt een 6-weekse summerschool gegeven aan Nederlandse jongeren. TENT Rotterdams is het jaar daarvoor een driejarig samenwerkingsverband aangegaan met het Rotterdams zomercarnaval. De komst van IBB naar de Kunsthal in Rotterdam lijkt een goede gelegenheid een samenwerking aan te gaan. Vanuit beide instituten wordet een kunstenaar betrokken bij het project. Vanuit TENT is dit Mette Sterre, vanuit de Kunsthal en IBB Bart Stuart en Klaar van der Lippe. Mette Sterre heeft als thema 'futuristische planten

Door gesprekken met o.a. cultureel antropoloog Artwell Cain komen we tot de conclusie dat het Rotterdams Zomercarnaval niet zo zeer een carnavals feest is, met alle 'omgekeerde wereld' connotaties die daarbij horen. Het heeft veel meer het karakter van een culturele presentatie. Je laat je, als niet dominante cultuur, zien. Op je mooist, op je best en op je meest onderscheidend. Het verklaart perfect waarom in het zomer carnaval iedere politieke uiting ontbreekt, terwijl daar met het Leefbaar politiek regime in Rotterdam toch alle reden toe is. Ook valt ineens de keuze voor de traditionele en vaak cliché matige kostuums op zijn plek. Het gaat niet over gek doen, maar over het recht één dag per jaar normaal te zijn.
Het fenomeen 'cultural appropriation', het toe-eigenen van cultuur uitingen van “anderen” door de dominante cultuur, is de valkuil. Kon je vroeger nog onbekommerd als indiaan of inboorling verkleed gaan, nu is zoiets terecht inzet van een reflectief debat. “Caraíbisch doen” is precies een uiting van kolonialiteit.
Gevoeligheid voor het verleden en bescheidenheid met betrekking tot de rol in de parade zijn daarom de richtlijnen bij het ontwikkelen van het concept. Het gaat om een gepaste manier van je rol nemen. Juist omdat we de gesubsidieerde representant van de “culturele elite” zijn.
Als het zomercarnaval een presentatie van culturen is dan presenteren wij onszelf als een eigen cultuur: de scheppers.
Wij vormen samen een collectief lichaam gevormd door alle individuele uitingen.
We gaan gekleed als onszelf in onze gemeenschappelijke culturele referent: de tekening.
De bijbehorende praalwagen toont het scheppend proces: live uitgevoerd door David Bade en Tirzo Martha.

In het voortraject wordt onder meer gewerkt met de verstandelijk beperkte acteurs. Ook met hen maken we kostuums en houden we een parade.

uitgangspunten
werk


overig:

presentatieplan:

parade
FOCUS: participatie/cooperatie
POSITIE:
docent/co-auteur
DUUR: 4 maanden
PROCES: participatief
UITVOERING:
- onderzoek
- plan/voorstel
- training
- uitvoering
RESULTAAT:
- inzicht in culturele positie
- participatief traject
- parade met kostuums en praalwagen
BELANG:
- verdiepen samenwerkingsmodel
- kennismaking met het museum als studio
- geweldige ervaring

NIVEAU: manifestatie
PERSPECTIEF:
collectief lichaam
Werkplaats in de KUNSTHAL
Jos en Ronald, onze vrienden van Maatwerk
bart&klaar 
All you can art zomer carnaval
rotterdam
scheppend proces in werking
urgentie
intro
kostuum gebaseerd op Molensteenkraag met Shipibo motief