FAENA
TITEL:FAENA
JAAR: 2013
LOCATIE: Lima, PeruIn Lima leren we iets heel bijzonders: manieren van samenwerken hebben hier namen. Ze worden gebruikt om aan te geven welke soort samenwerking er van je wordt verwacht.

De begrippen komen uit de inlandse gemeenschappen . Deze functioneerden autonoom, zonder overheid of andere instantie die het 'wij' bemiddelen. Hóe je elkaar helpt is in die begrippen vervat.

Een prachtig voorbeeld komen we tegen in de bergen. Hier zien we een faena in actie. Zondagochtend half acht: gezamenlijk wordt op de vrije dag een nieuwe weg aangelegd. Dat moet samen met bewoners, de gemeente komt hier niet. Langs deze weg komen weer nieuwe zelfgebouwde woningen te staan. De voorman is Francesco, deze wijst met handgebaren waar welke stenen moeten komen.


We hebben de begrippen vertaald naar tekeningen. We gebruiken deze om te illustreren welke actie we wensen bij een project.
Iedereen die we de tekeningen laten zien begrijpt direct waar we het over hebben.
Onze nieuwe kennis passen we o.a. toe in de workshops participatief plannen die we voor ambtenaren geven met het NIROV.
Wanneer we met de workshop picknicken op het gras is er meteen een agent die het verbiedt, hoewel er nergens zoiets staat. De buren klagen, is zijn verweer. Pas na een kwartier schijnoverleg via de telefoon met zijn chef, veel knikken en serieus kijken, vertrekt hij
aanleg van een weg in de bergen middels een FAENA
Waar parken zijn aangelegd merk ja dat samenkomen in grotere groepen dan twee of drie bewust wordt ontmoedigd. Bankjes zijn klein en staan ver uit elkaar. Erfenis van de dictatuur?
Bij invasiones is vaak geen publieke ruimte gepland. Wanneer er in wijken grote groene ruimte aanwezig is wordt ze niet benut omdat er geen traditie in is.
Enthousiast besluit de groep nog een zebra te maken. Dat was weer te veel. Deze 'illegale' zebra is weer over geschilderd.
Het goede nieuws: andere gemeentes zijn ook geïnteresseerd!
FOCUS: nieuwe oude organisatievorm

POSITIE: leerling

PROCES:

UITVOERING:
- kennis verwerken tot een overdraagbare vorm

RESULTAAT:
- uitbreiden vocabulaire samenwerking
voorman Francesco geeft aanwijzingen
workshop NIROV 2013
AYNI: een burendienst, helpen één op één. Ik leen een schep, ik help jou met het opladen van je kar.
MINKA: wanneer samen een werk wordt verricht voor één beneficiant. Bijvoorbeeld: het leggen van een dak op een huis. Het maken van een hek. In ruil voor deze dienst geeft de ontvanger de helpers voedsel en drinken.
FAENA: samen werken aan een gemeenschappelijk goed. Het ploegen van het gemeenschappelijk veld, het repareren van de weg. Hiervoor neem je je eigen eten en drinken mee. Een faena kan men niet weigeren. Dat zou asociaal zijn.
MITA:een bij toerbeurt te verrichten werk voor het algemeen belang. Vaak opgedragen door de autoriteit. Bijvoorbeeld het uitdiepen van een kanaal. Hiervoor ontvang je wel eten en drinken.


bart&klaar 
urgentie
intro