tag op NDSM


bart&klaar 
INTRO..............
wie zijn,

In 2009 vragen we ons af: Is er in de huidige tijd van controle en regelgeving nog publieke ruimte voor het vrije leven van de kunstenaar? Die vraag komt voort uit het verlangen een openbare fysieke maak ruimte te realiseren. Een publieke studio waarin het scheppen als activiteit weer aanwezig zou zijn in de publieke ruimte.
De uitdaging was de ruimtelijke sector te infiltreren en te verleiden het artistiek werkproces in de publieke ruimte als functie te erkennen en toe te staan.


Wij hebben daarom buiten de voor de kunst geëigende plekken gewerkt.
We hebben ons ondergedompeld in de wereld van planning, bestuur, architectuur en politiek. Soms undercover, soms op verzoek, vaak op eigen initiatief. Actief vele congressen bezocht en uiteindelijk zelf gemodereerd. Hebben groepen gebruikers en bewoners georganiseerd. Ingesproken in politieke vergaderingen, politiek bedreven. Voorstellen en plannen gemaakt. Gelobbyd op het hoogste niveau.

Wij hebben zelfs de naam “Buro Spelen” aangenomen om serieus genomen te worden. Een vorm van mimicry. De courante organisatievorm in de ruimtelijke sector is nl. institutioneel. Je komt niet als jezelf, je vertegenwoordigt een belang. Dat kan een publiek of een bedrijfsmatig belang zijn. Wij hebben ons daaraan aangepast. Alles met de missie verandering te brengen.

Door vasthoudendheid, enthousiasme en organisatie hebben we op zich veel kunnen bereiken. Echter, we moeten we tot de conclusie komen dat wij die publieke maak ruimte, zowel in de fysieke vorm of als programmatische erkende functie, niet hebben kunnen realiseren.

Toch zijn er ongeplande positieve effecten.
Met onze projecten in Amsterdam op de NDSM werf en de Van der Pek buurt hebben we het volledige ruimtelijke vormgevende en politiek bestuurlijke traject doorlopen. Van schets tot visie, vervolgens als plan en in de uitvoering. Een proces van 7 jaar en langer. Daardoor is ons perspectief veranderd. Door onze ervaring kunnen we het proces zélf zien. Formuleren wat het cruciale onderscheid is tussen het ruimtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces en het creatief proces. Beter begrijpen hoe en óf we het ruimtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden of zelfs sturen. En de volgende stap nemen..

Buitenland:

Ons onderzoek naar het gebruik van de publieke ruimt is niet beperkt gebleven tot Nederland. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij diverse buitenlandse residenties kunnen doen. Daar hebben we de mogelijkheid gekregen dezelfde thematiek in een andere context te leren kennen. Het ontbreken van ruimtelijke planning of bestuurlijke controle daar maakte het gemakkelijker projecten te initiëren. De juiste mensen kennen is de sleutel. Handhaving van regels is nauwelijks aan de orde. Het gebrek aan middelen op deze plekken maakt vindingrijk. We hebben dingen in praktijk kunnen brengen die hier niet mogelijk zijn.
Het verblijf in het buitenland heeft onze blik verbreed. Wij hebben kennis gemaakt met het koloniale verleden en meer specifiek de koloniale erfenis die nog doorklinkt in organisatie en waarden van de maatschappij.
De ervaring van niet westerse cultuur heeft diep ingegrepen in ons begrip van wat samenleven is en kan zijn. Het werken met anders gestemden heeft ons op het spoor gezet van een andere vormen van samenwerken. Ons verblijf heeft ons daarbij gesterkt in de overtuiging dat kunst in de publieke sfeer een belangrijke functie heeft in het vertegenwoordigen van een fundamentele menselijke waarde.
achtergrond

urgentie
intro
workshop project PASO a PASO, Lima 2014
LINK PASO A PASO, LIMA: www.burospelenblog.nl