goed advies of half werk ?


In december 2016 bezoeken we de avond 'De burger en de stad'in Pakhuis de Zwijger. De voorgenomen bestuurlijke stelselwijziging in Amsterdam wordt kritisch tegen het licht gehouden. Schiet de burger er democratisch iets mee op? Is dit de grote stap voorwaarts naar participatief bestuurde stad?
BLOG:

HOME
BART STUART & KLAAR VAN DER LIPPE
werk
uitgangspunten
intro
werkplan
presentatie
CV
nieuws
Hoe dichterbij de winst van Wilders komt hoe verder het belang van landelijke politiek van ons af komt te staan. We hebben de volgende strategie: wanneer zij nee zeggen gaan wij gewoon ja doen. De alledaagse realiteit wordt de werkvloer. Het lijkt een goed plan: hebben ervaring in organiseren en dingen voor elkaar krijgen. Als ervaren ja doeners zijn we ook goed verbonden met het bestuurlijk apparaat . Democratie is niet alleen voor klagers en frusten. We participeren de woede gewoon de hoek in!
En toen kwam in Amsterdam de stelselwijziging. Sinds de in 2014 door den Haag afgedwongen afschaffing van de stadsdeelbesturen heeft Amsterdam naast een centraal bestuur lokale direct gekozen bestuurscommissies. Deze mogen met een beperkte macht wijk problemen oplossen en rapporteren. Niet ideaal. De gezagslijnen zijn onhelder. Zowel lokale als centrale stad bestuurders hebben hetzelfde democratische mandaat. Ze zijn allebei gekozen. Daarom doen lokale bestuurders soms wat hun eigen kiezers willen, soms wat de partij of coalitie wil. De nieuwe situatie heeft dus een bestuurlijk onwenselijk ”dubbelmandaat”.
Daarnaast was het Amsterdams bestuur voornemens participatie van de burger te stimuleren. Meedoen en verantwoordelijkheid nemen zijn voor de huidige coalitie van D'66 , Sp en VVD heel belangrijk. Om verschillende redenen. Het zou mooi zijn als er vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezing in 2018 een aansprekend alternatief is voor de bestuurlijke PVDA erfenis.
Oud ombudsman en participatie expert Alex Brenninkmeijer wordt gevraagd een onderzoek te doen. Hij presenteert zijn bevindingen 'Amsterdam 2020' in juli 2016. De conclusies zijn helder: burgers met initiatief en goede zin zijn er genoeg. Alleen is er een ambtelijke en bestuurlijke muur van onwil. Samenwerking met burgers zit niet in het DNA van Amsterdam. Een cultuuromslag is vereist om participatie te laten slagen. Over het dubbelmandaat is hij kritisch, maar, bestuurstechniek is niet de sleutel, de houding moet anders.
Wat is hierop het antwoord van het huidig bestuur? De macht stroomlijnen! Stelselwijziging. Het dubbelmandaat eruit, nieuwe techniek er in. De bestuurscommissies worden afgeschaft. In plaats daarvan komen er door de politiek zelf benoemde kleine lokale besturen. Met beperkte beslissingsbevoegdheid en verantwoordingsplicht aan het Centrale Stad. Helder zogenaamd “verlengd bestuur”. Mandaatkwestie opgelost.
Nu de burger: De lokale besturen zullen worden geadviseerd door lokale adviescommissie, de 'ogen en oren' in het stadsdeel. Deze commissie leden worden wel direct door de burger gekozen. Ze hebben geen controle- of beslissingsbevoegdheid. Hun rol is problemen te rapporteren en een oplossing voor te stellen. Initiatieven signaleren en hoe deze te steunen of niet. Plus voorstellen te doen hoe inspraak rondes moeten worden georganiseerd. De burger levert als het ware inspiratie voor advies. Er is geen directe lijn met bestuur. Het is effectiever dan het roepen van een wens in een holle boom, maar niet veel. Participatief is het niet.
Maar ambtelijke molens werken traag! Dat duurt toch allemaal nog wel even? En daar komt er een hele malle aap uit de mouw. Omdat het gemakkelijk is zowel gemeenteraadsleden als adviescommissie leden tegelijkertijd te laten kiezen én de lokale adviescommissie leden tijd moeten hebben voor een campagne en daar toch wel een jaar voor staat besluiten we het allemaal vóor maart 2017. Dan halen we het net!
Over twee weken besluit de raad, dan het DB, dan formeel maken. Klaar! En de burger vragen wat die er van vind? Ja zeg, die heeft zijn beurt wel gehad bij die Brenninkmeijer. En waar had de burger ook al weer behoefte aan? Oh, ja, een apparaat dat luistert en hen serieus bij besluitvorming betrekt. Waarvan akte..THEMA 
BURGER EN BESTUUR
helpt de stelselwijziging Amsterdam een participatieve stad te worden?
27 nov 2016
Lezing Nieuw Dakota:
MOENGO/NDSM
INDUSTRIEEL IDEALISME

"het oog van de meester"

Hoe de NDSM en bauxiet stadje Moengo vanuit hetzelfde gedachtegoed gemaakt zijn en Trump daardoor de verkiezing wint.
dec 2016
STELLING IN A BOX
Marcel Duchamps originele 'boite in a valise' als museum portable
Ayni, Minka, Faena, Mita. Vier begrippen voor vormen van samenwerking uit de Inca cultuur. Deze organisatie vormen worden nog steeds gebruikt. Ze zijn wellicht een alternatief voor democratie omdat het zowel rechten als plichten verdisconteerd.
Centennial Wall, Bart & Klaar 2014, geschiedenis als cultureel erfgoed op de muur van het vroegere zwembad..

9 jan 2017
BLOG


wat is het Juiste Midden wanneer je geconfronteerd wordt met iets dat je weerzinwekkend vindt? Omgaan met de witte boze man in jezelf...
Time out.......
Als Wilders wint, verdwijnt Den Haag voor ons van de kaart. Zo voelt het. Klaar mee!
Daarmee worden wij de boze witte man. Simpel hoe het werkt. Een gesprek tussen partijen die elkaar respecteren is een. debat. Vanaf een bepaald moment echter draai je j e eenvoudig weg om. Je loopt weg. Zo voelen de komende verkiezingen: als een test voor de zin van politiek.
Het publiek debat is geen limietloos fenomeen. Wat bespreekbaar is in principe al geschikt voor consensus .Het gesprek of euthenasie toegestaan is of niet gaat over de omstandigheden waaronder het wél kan. De tegenstelling is niet eindeloos levensverlengende procedures of genocide op alle ouderen. Ieder debat is een onderhandeling tussen eventueel gelijkgestemden. Radicaal verschil maakt onverschillig.
Als je als echtpaar geen grond tot overeenstemming meer vindt ga je uit elkaar. Het huwelijk is een vrijwillig aangegane band. Het conflict ligt binnen de relatie en is eindig. Die optie is er niet bij politieke verschillen van mening. Het is een ander type strijd. Je bent burger van hetzelfde land. Er is geen deur om achter je dicht te slaan. Hoe moet je omgaan met duurzame vervreemding?
Burgeroorlog is uiteindelijk ook maar een fase op weg naar vrede. Ergens in de toekomst zullen er toenadering en consensus zijn. De vraag is eigenlijk hoe daar weer aan te komen.
Hoe doen we dat bij normale ruzies. Afkoelen! Time out. Even de kamer uit te gaan en iets voor jezelf doen. Terugkomen wanneer je bereid ben het weer goed te maken. Zou dat ook werken bij de komende witte boze golf? We gokken het er op. In ieder geval is in dezelfde kamer blijven geen optie. Om erger te voorkomen.

12 jan 2017

Gisteren waren we in Rotterdam bij een prikkelende lezing van Humberto Schwab. Hij was uitgenodigd in het kader van de bestuurlijke veranderingen in Rotterdam. De burger krijgt daar steeds meer invloed. Maar is de bestuurlijk systeemwereld en de privee wereld van de burger sluiten niet perse op elkaar aan. Hoe leiden de nieuwe burger rechten tot een nieuwe bestuurscultuur?
Omdenken! Verander het verhaal! Dat zegt Humberto Schwab. Zijn stelling is dat waarheden verhalen zijn. Narratieven. Je hebt een ander verhaal nodig om nieuwe praktijken mogelijk te maken. Verander je denken.
Klinkt ambitieus. Hoe doe je dat? Begin met je vooronderstellingen te onderzoeken. Alledaagse begrippen die we gedachteloos gebruiken zijn containers van aannames. Die stille impliciete oordelen staan werkelijke transformatie in de weg. Woorden zijn dozen. Pak ze uit.
In de zaal ontleden we het woord onderwijs. Het resultaat is schokkend. Een kleine bloemlezing van de onderliggende begrippen die we ontdekken: Kennis is universeel, ouderen zijn wijzer dan jongeren, je lot uit handen geven, gehoorzaamheid, competitie is belangrijker dan samenwerken, sommige mensen zijn meer waard dan anderen... Na een paar minuten zijn we allemaal bereid het onderwijs systeem drastisch te hervormen. Inspirerend!
Een woord dat ons de laatste tijd dwars zit is ' vluchteling '. Intuïtief voelen we dat het een drempel is voor integratie en acceptatie. Je krijgt er geen lekker gevoel bij: vluchteling. Laten we de doos eens openen.
Vluchteling: er is gevaar, slachtoffer, er is iemand kwaad op je, je bent ongewenst door het bestuur, je bent geen onderdeel van de macht, je staat aan de verkeerde kant, je hoort nergens, je hebt geen bezit meer, geen thuis, geen rust, je hebt geen identiteit meer, je hoort hier niet, jullie hebben er een puinhoop van gemaakt, Je bent hier niet vrijwillig. Afhankelijk. Je kijkt achterom naar je land, het conflict is nog niet voorbij, je hebt geen bescherming meer,. Enzovoort.
Doe nu hetzelfde met het begrip ' burger'. De verbinding van die verschillende vooronderstellingen is dus het noodzakelijk beleid. Dank je wel Humberto..18 jan 2017
Out of the box.......


Voor verandering is progressief zijn niet genoeg. Echte transformatie begint van binnen.........

Socratic Design by Humberto Schwab