PROCES IS PROCES
TITEL: 2012, proces is proces, t shirt
Projectbureau Noordwaarts.
Overleg over uitzetting uit studio.
BUDGET: 10 euro
Democratische besluitvorming is iets anders dan besluitvorming in een democratie. De regelgeving rond de wijziging van bestemmingsplannen vereisen consultatie van burgers. Dat heet inspraak. Wanneer dit proces correct doorlopen is kan de gemeente beginnen met het beeindigen van het oude gebruik om ruimte te maken voor het nieuwe. Het gebeurt op procedureel correcte wijze. Zonder aanziens des persoons. De betrokkenen zijn echter mensen met gevoelens. Dat botst.

Om aandacht te vragen voor deze clash dragen we bij de vergadering over onze uitzetting dit T shirt. Dat het rijmt met Befehl ist Befehl is voor ons duidelijk. Voor ons. De enige reactie die er komt is goedkeurend: Inderdaad, wij houden ons daar keurig aan.

Wij hebben zeer actief deelgenomen aan het planningsproces op en rond de NDSM. Samengewerkt met het projectbureau, met de gemeente, politiek erbij betrokken. Kunstenaars op de NDSM georganiseerd. Visies gemaakt. Voorstellen gedaan. In commissies gezeten. Juist omdat we zo veel mogelijk invloed wilden hebben.
Dit alles vanuit de positie van onderop: niet als eigenaar of professional.
Door heel goed op te letten begrijpen we nu ook waarom bepaalde overleggen nooit een resultaat op leverden. De uitgangspunten en de positie waar vanuit de verschillende partijen redeneren is fundamenteel verschillend. De ethiek die er aan ten grondslag ligt is ook anders. Dit verschil is niet marginaal, het vormt de kern van het belang en het motief van het handelen.

Na analyse komen we tot een aantal basis posities m.b.t. De plek en de ruimte. Ze hebben allen een optimaal moment en kennen een kantelpunt waar de autoriteit van het systeem zelf op het spel staat. We hebben deze posities verbeeld en getoond in de stelling/FRAMED tijdens de aflevering Sense of Place..

De analyse heeft ons ook helpen begrijpen wat het succes van een onderhandeling bepaald:
Hoe meer men bereid is de ander in zijn waarde tegemoet te komen, hoe groter de mogelijkheid van consensus. Er is dan slechts sprake van een conflict.
Is er echter geen toenadering dan krijgt het verschil in opvatting de kwaliteit van een strijd. Consensus is onmogelijk, één van beide partijen zal zijn aanspraak geheel verliezen en verdwijnt.
Zowel de kunstenaars als de gemeente hadden een dubbelrol op de NDSM. De werf had voor ons de kwaliteit van een thuis. De hoogste positie in de gevoelswaarde van een plek. Tevens voelden we ons de auteur van de identiteit van de plek.
De gemeente was vastgoedeigenaar én de orde handhaver. Voor hen waren we huurder en lastpak. De conclusie ligt voor de hand.the right to come in.........
FOCUS:
reflectie op positie burger in planproces

POSITIE: auteur

DUUR: 1,5 uur

PROCES: actie

UITVOERING:
dragen van t-shirt

RESULTAAT:
foto

bart&klaar 
the strongest claim...
the right to be here
urgentie
intro