Toelichting werk
In the art world, the way of showing yourself is clear. You have an exhibition. Although the formats different names: solo, group show, intervention, performance, In principle, they are variants invitation made and honored. Things are not that clear in the public sphere. It is more open and closed at the same time. There is an official framework: the regulations. And a fluid area: freedom of speech. The space for a desired permanent artistic intervention is very limited. Also for permanent interventions by citizens there are very strict rules. But, anything is possible on a temporary basis.

When you engage in processes around the design of public space, your influence is never clear. Changes in politics, policies and preference are the everyday practice.
Because of this strong dependence on the circumstances, what you do and achieve as an artist at first sight seems rather arbitrary and is difficult to read. Analysis, reflection and experience have helped us to make our own classification of the type and type of involvement you can have as an artist. . .


Rules of engagement


Zonder criterium geen lerende praktijk. Wij hebben door de jaren heen een aantal definities ontwikkeld die helderder maken wat je doet en hoe je daar het beste uithaalt. Eigen criteria ontwikkeld gebaseerd op je postie en je betrokkenheid. Hoe je de arena van de publieke ruimte betreedt definieert je positie: bijvoorbeeld, als projectontwikkelaar heb je een ander gewicht dan als burger die van de inspraak gebruik maakt. Vervolgens hebben we gekeken hoe je binnen je gekozen positie je invloed optimaliseert. Het gaat om een realistische inschatting van wat je kunt bereiken. Het is niet altijd aan jou je droom uitkomst te realiseren. Simpelweg omdat je de macht niet hebt, of omdat er regels zijn die dat onmogelijk maken.
De combinatie van positie en invloed geeft het werkveld aan waarbinnen iets kan ontstaan. Een werkveld dat met behulp van de door ons geformuleerde criteria ook kunt waarderen en optimaliseren.

positie

Soms werken we in opdracht voor gemeentes. Soms zitten we daar aan tafel te overleggen. Soms staan we voor het gemeentehuis te protesteren. Al die posities kunnen een geslaagd werk opleveren. Het is wel nodig je positie te onderkennen en het waarden veld dat daar bij hoort. Om het inleefbaar te houden geven we die namen van archetypische posities: Machiavelli, het werken binnen de bestaande machten. Don Quichote, de idealistische buitenstaander. Columbus, wanneer je de machtsvertegenwoordiging van buiten bent t.o.v. anderen. De vierde positie heeft nog geen naam. Het is waar we thuis komen, waar we eigenlijk een eigen idioom hebben.

invloed

Wanneer je je positie kent is de volgende stap je ambitieniveau benoemen. Een goed gekozen ambitieniveau maakt het werk scherper en de initiatief nemer zelf,kritischer. Door ervaring zijn we tot de volgende vormen van engagement gekomen: getuige zijn, in de situatie stappen, verandering bewerkstelligen. We gebruiken hiervoor 3 termen: observe, manifest, transform. Hoewel het streven altijd verandering, transform, is, is dat niet altijd de realistisch mogelijke uitkomst.

De indeling volgens de bovenstaande criteria is een belangrijk hulpmiddel wanneer we anderen onderwijzen over het werken in de publieke ruimte.


Thema's

We hebben de werken onderverdeeld in series die niet strikt chronologisch zijn maar een sterk thematisch verband hebben. We vertrouwen er op dat de ontwikkeling van de laatste jaren toch voldoende duidelijk blijven.


HOME
BART STUART & KLAAR VAN DER LIPPE
1/4 getting to know your place and use it
2/4 becoming the author of the space
statement criteria & attitude
blog
I.B.B. CuraƧao
FAENA
alternative city development
de Hermes
Bildung Academie
Paramaribo, Pikin Slee Amsterdam exchange
FAIR city
Criteria and attitude
criteria?
Socratic talks
work...........
3/4 becoming the author of the narrative
4/4 kennis maken, collectief auteurschap
VIVA van der Pek
de stelling/FRAMED
PASO a PASO
Centennial Wall
invasion Civica
collectivo CEBRA
process is process
het Net
Tembe Art Studio
Moengo Triennale
IBB ZOMERCARNAVAL
work
Breakland
salvation social housing
intervention in meeting
principles
intro
presentatie
CV
nieuws
El Pueblo es el Planner
new old knowledge
hack cityplanning
framing dissent
History as heritage
storytelling in urbanism
re-telling a popular discourse
teach the teacher
I'll teach you mine, you teach me yours
cultural procession
collective authorship