BILDUNG 
ACADEMIE 
najaar 2016
ik ben: SELFIES IN HET RIJKSNa de laatste stelling/FRAMED, juni 2015, was er direct het verlangen te continueren. Het bij elkaar brengen van verschillende verhaallijnen uit de ruimtelijke planning en corporate en menselijke geschiedenis was niet alleen fascinerend, het gaf ook nieuwe inzichten. Onderzoek en empathie gaan een vruchtbaar huwelijk aan. Het formaat, 60 meter lang, 6 meter hoog is natuurlijk een kracht, maar ook een limiet. Daarom denken we meteen aan een draagbare versie.
Philippe McIntyre , de fotograaf waarmee we tijdens de stelling hebben samengewerkt, heeft de eerste aanzet gegeven met de eerste versie van de 'stelling in a valise”. Vrij naar Marcel Duchamp heeft hij beelden samengebracht in een doos met verschillende niveaus. Zo kun je steeds nieuwe combinaties maken.
Bij de brainstorm wordt besloten er ook kleine stellingen bij te maken. Zo kan het al associerend met beeld een onderdeel worden van socratische gesprekken en open ontmoetingen..
Of het model van de stelling 3d printen of knutselen wordt is nog onderdeel van discussie.


happening:
werk


overig:

bart&klaar 
zo 27 nov ZUIVER EINDE
urgentie
intro
Workshop 'On collaborative structures' in W139.

Een workshop over samenwerken en gezamenlijk organiseren. Hoe kun je verantwoordelijkheden en auteurschap delen, zonder uit te komen op een flauwe overleg cultuur of middelmatigheid. 2 daagse workshop over collaboratieve werkvormen in de kunst en daarbuiten.

1 oktober 2016
FAIRCITY:
cursus demonstreren
3 nov
de auteur:
JE STREEPJESCODEDe tentoonstelling ZUIVER  sluit af met een terugblik op het verleden (de uitwisseling tussen de Nola Hatterman Academy en Gerrit Rietveld Academie), een blik op het heden (ZUIVER) én de toekomst: hoe geven we een vervolg aan de culturele uitwisseling tussen kunstenaars in Suriname en in Nederland? Wat is de overeenkomst tussen de stad Moengo en de NDSM-werf? Hoe kunnen we een translokale brug bouwen tussen beide en een duurzame verbinding met Tembe Art Studio aangaan? Samen met bij het onderwerp betrokken kunstenaars, andere sleutelfiguren en het publiek, wisselen we gedachten en ideeën uit in een open gesprek.

De bijdrage van Bart en Klaar is een uiteenzetting over de onverwachte overeenkomsten tussen d eNDSM en bauxiet concessie Moengo. Beiden waren grote bedrijven uit de tijd van het industrieel idealisme: het bedrijf is een familie, met in principe een band voor het leven. Je wordt een NDSM-er, in Suriname een Suralco man. Zowel Moengo als de NDSM zijn geheel nieuw opgetrokken., zonder voorafgaande historie van de plek. Moengo is zelfs helemaal als companytown gebouwd. Rondom NDSM krijgt de sociale woningbouw om de arbeiders te huisvesten de vorm van tuindorpen. Het verval van de bedrijven valt rond dezelfde tijd: begin jaren tachtig. De consequentie is een identiteitsverandering van het hele gebied en een ontwrichting van veel levens.
Het wegvallen van dit soort paternale bedrijven verandert de maatschappij. Collectiviteit wordt individualiteit. Levenslang een baan wordt jobhoppen. Een ander type arbeider wordt het rolmodel. Vakbonden, sterk geworden in bedrijven als NDSM en Suralco verliezen invloed.
Deze verandering, onzekerheid en eigen verantwoordelijkheid, heeft in de US Trump de verkiezingen doen winnen. Precies de streken waar de grote identiteitsvormende bedrijven na lange tijd verdwenen zijn leveren hem de stemmen. It's the economy stupid? Gaat het over geld? Volgens ons niet. Het is vooral ook veilig en geborgen te kunnen zijn. Oud NDSM-ers noemen het werken op de werf: Heerlijk, een familie. Parafraserend zeggen wij: It's not the economy: Its the oikos* stupid!

Galeriste Tanja Karreman, van tentoonstellingsruimte Nieuw Dakota is enthousiast. Wordt vervolgd...
QUOTE COLUMN 
SMART OR WISE
"That the confusing part in the term 'creative city'. It suggest that the process of creativity matters. Like when you would say the 'religious city'. You would expect people to be invited to pray. Creativity though is here defined as something that helps cities become more powerful and affluent. As an artist that feels completely wrong. As it would feel for the religious person seeing heathen cities use religion to increase their profit."PHILIPPE 
MCINTYRE:
de stelling
/FRAMED 
in a box
Workshop 'On collaborative structures' in W139
DAY1.
27 nov 2016
Lezing Nieuw Dakota:
MOENGO/NDSM
INDUSTRIEEL IDEALISME

"het oog van de meester"

Hoe de NDSM en bauxiet stadje Moengo vanuit hetzelfde gedachtegoed gemaakt zijn en Trump daardoor de verkiezing wint.
Workshop 'On collaborative structures' in W139.
DAY 2"
10 nov
van de wereld: WIE/WAT IS JE WIJ

dec 2016
STELLING IN A BOX
Marcel Duchamps originele 'boite in a valise' als museum portable
'box in a valise' draagbare stelling als als tool voor gedachtevorming
17 nov
ik laat zien:
WAT IS, NIET WAT BEHAAGT

23 nov
& oordeel:
DATA MAKEN, DATA LEZEN

* De oikos, staat in het klassiek Grieks voor huis, familie, gezin, huishouden en landgoed.
Als sociale eenheid bestond de oikos uit de inwoners van een huis. Dit waren man en vrouw met hun kinderen, maar eventueel ook grootouders en vrouwelijke familieleden. De slaven, de grond, de gebouwen, het landbouwmateriaal, de opslagplaatsen, de graven, vrienden die langere tijd logeerden en concubines van het gezinshoofd konden ook deel uitmaken van een oikos. Je hebt met je oikos de band van het bloed. In tegenstelling tot de banden die je hebt in de polis, de stad, die gebaseerd zijn op verstand en zelfbeheersing. Dat zijn immers vreemden.
Wonderen der industriële innovatie.. Traditionele bewoning en company town Moengo (1927).
Centennial Wall, Bart & Klaar 2014, geschiedenis als cultureel erfgoed op de muur van het vroegere zwembad..

Programma BILDUNG kunstmodule, najaar 2016


Ons programma is onderdeel van de kunstmodule. De Bildung werkt met meesters die steeds een week met de studenten werken. Ons thema is betrokken auteurschap. Wij hebben gevraagd iedere week terug te kunnen komen om verschillende aspecten daarvan te kunnen behandelen en hen de kans te geven het te integreren. In de lessen wisselen we theorie steeds af met handelen. Praten met waarnemen en maken.


week 1, 27-10 Thema: Ik ben
De eerste ontmoeting in het Rijksmuseum. We geven elkaar associatieve bijnamen en herhalen ze tot we ze kennen. Bart wordt Zorro en Klaar Zwaan. We zijn in het Rijks omgeven door status beelden. Portretten door de ogen van de ander. We vragen ze een rondje te maken en een favoriet portret te kiezen. In de tuin voeren we vervolgens een socratisch gesprek over het verschil tussen Boeket en Bos: Dat wat je graag laat zien dat je bent en hoe je optimaal functioneert.
Als huiswerk vragen we hen een selfie als Boeket of Bos te maken en hun favoriete portret er in te verwerken. .

Week 2, 3- 10 Thema: De auteur
Kennismaking met de spelregels in je zelf. We doen korte oefeningen over hoe we functioneren: attention span en een brainstorm.
n.a.v. Het seminar in de KNAW maken we een contour over echt en vals in de kunsten en wetenschappen. De spelregels van de wetenschap- welke in de kunst- wat/is er verschil Socratisch gesprek over wat en auteurschap is.
Als laatste weer praktijk. We doen simpele Chinese Calligrafie en ontdekken het eigen handschrift van het lichaam

week 3, 10-11 Thema: De wereld
We hebben het over Grote verhalen en jouw schaal. Thema van de dag is de link tussen je kleinste wereld en je grootste wereld. Met een fraai duits woord over'Weltbezug'. Hoe sta je er in, je plichten en rechten als auteur in de wereld. We gebruiken vandaag Socratisch handelen. We gaan improviseren n.a.v. Een basis performance van Zwaan. Zwaan laat zien hoe zij haar rol als kunstenaar in de wereld ziet. Studenten geven nu hun versie. We werken intuïtief en bespreken tussendoor. Aan het einde geven we een presentatie aan elkaar.


Week 4, 17-11, Thema: ik laat zien
Leidraad is de uitspraak van GOETHE: "Untersuchen was ist, und nicht was behagt." “Investigate what is, and not what pleases.”
Wat betekent die uitspraak. Wanneer je het naar je eigen praktijk vertaalt, wat betekent het dan?
Praktijk oefening:
Neem waar en noteer. Laat zien en luister of de kijkers je waarnemingen hebben kunnen volgen.

Week 5, 24-11 Thema: & oordeel, week = eind materialisatie
We delen de de criteria voor de beoordeling van kunststudenten en bespreken ze. Kunnen ze er iets mee? Intentie is de scheiding tussen beeldend proces en beeldend resultaat te ervaren als verschillende onderdelen met eigen kenmerken en eigen criteria. Collectief wordt besloten dat het resultaat er nog niet en we ons op het proces richten. We oefenen publiek met de criteria totdat de groep ze zelf kan hanteren. Het beeldend resultaat zal de komende vrijdag, 2 dagen later, getoond worden.
nov 2016
BILDUNG


'cleopatra' als boeket en als bos
oefenen van handschrift
'Queens"huwt zichzelf en belooft trouw aan haar principes
'Popeye" bereidt zich voor op haar amateur Zwanenmeer
participatieve groepsperformance met auto, nummers en publiek
eindmaterialisatie 26 nov
dec2016 & feb 2017: Research Alledaags Auteurschap in recente newtown Shenzhen, China


Alledaags Auteurschap in de newtown


Welk Handschrift is mogelijk in industrieel gemaakte newtowns?
Wij hebben Almere als voorbeeld: een stad van 250.000 mensen ontstaan in 45 jaar. In China is het anders.
Neem Shenzhen, Begin jaren zeventig van de 20e eeuw had Shenzhen 30.000 inwoners. Begin jaren tachtig begon de grote immigratie van mensen van andere gebieden naar Shenzhen. Het is nu een stad met 14 miljoen inwoners van de snelst groeiende steden van China.
Is er in dit ontwikkelingsgeweld nog ruimte voor een persoonlijke signatuur? Hoe maken de bewoners zich de publieke ruimte eigen.
In het verlengde daarvan ligt de vraag: hoe ziet de internationale taal van succes er uit? Wat is de esthetiek van de Newtown? Is er sprake van een couleur locale? Hoe krijgen plekken betekenis in een stad met een zo recente historie? Welke invloed is nog voelbaar van het Mao tijdperk?

Eind december 2016 en begin 2017 gaan we voor zaken naar China. We maken van de gelegenheid gebruik eigen research te doen.
research Shenzhen, China
Shenzhen Hilton executive lounge
Shenzhen city
BILDUNG 
ACADEMIE 
voorjaar 2017
stem van de stad
Interview: Patrice R.
LINK: amsterdam
alternative.nl