Toelichting werk


In de kunstwereld is de manier van je laten zien helder. Je hebt een tentoonstelling. De duur en vorm hebben weliswaar verschillende namen: solo, groep show, interventie, performance. Het zijn in principe varianten op een gewenste aanwezigheid. In de publieke sfeer liggen de zaken niet zo helder. Het is open en dicht tegelijkertijd. Er is een officieel kader: de regelgeving. En een fluïde gebied: de vrijheid van meningsuiting. De ruimte voor een gewenste permanente artistieke ingreep is heel beperkt. Ook voor permanente ingrepen door burgers zijn er zeer strikte regels. Maar voor beiden is op tijdelijke basis van alles mogelijk.

Wanneer je je begeeft in bestuurlijke processen rondom de vormgeving van publieke ruimte is je formele invloed volgens de regels en je invloed in de praktijk voortdurend aan verandering onderhevig.
Door die sterke afhankelijkheid van de omstandigheden lijkt dat wat je doet en bereikt als kunstenaar op het eerste gezicht nogal willekeurig en lastig leesbaar. Analyse, reflectie en ervaring hebben ons geholpen een eigen classificatie te maken van het type en soort betrokkenheid dat je als kunstenaar kunt hebben. .

Rules of engagement


Zonder criterium geen lerende praktijk. Wij hebben door de jaren heen een aantal definities ontwikkeld die helderder maken wat je doet en hoe je daar het beste uithaalt. Eigen criteria ontwikkeld gebaseerd op je postie en je betrokkenheid. Hoe je de arena van de publieke ruimte betreedt definieert je positie: bijvoorbeeld, als projectontwikkelaar heb je een ander gewicht dan als burger die van de inspraak gebruik maakt. Vervolgens hebben we gekeken hoe je binnen je gekozen positie je invloed optimaliseert. Het gaat om een realistische inschatting van wat je kunt bereiken. Het is niet altijd aan jou je droom uitkomst te realiseren. Simpelweg omdat je de macht niet hebt, of omdat er regels zijn die dat onmogelijk maken.
De combinatie van positie en invloed geeft het werkveld aan waarbinnen iets kan ontstaan. Een werkveld dat met behulp van de door ons geformuleerde criteria ook kunt waarderen en optimaliseren.

positie

Soms werken we in opdracht voor gemeentes. Soms zitten we daar aan tafel te overleggen. Soms staan we voor het gemeentehuis te protesteren. Al die posities kunnen een geslaagd werk opleveren. Het is wel nodig je positie te onderkennen en het waarden veld dat daar bij hoort. Om het inleefbaar te houden geven we die namen van archetypische posities: Machiavelli, het werken binnen de bestaande machten. Don Quichote, de idealistische buitenstaander. Columbus, wanneer je de machtsvertegenwoordiging van buiten bent t.o.v. anderen. De vierde positie heeft nog geen naam. Het is waar we thuis komen, waar we eigenlijk een eigen idioom hebben.

invloed

Wanneer je je positie kent is de volgende stap je ambitieniveau benoemen. Een goed gekozen ambitieniveau maakt het werk scherper en de initiatief nemer zelf,kritischer. Door ervaring zijn we tot de volgende vormen van engagement gekomen: getuige zijn, in de situatie stappen, verandering bewerkstelligen. We gebruiken hiervoor 3 termen: observe, manifest, transform. Hoewel het streven altijd verandering, transform, is, is dat niet altijd de realistisch mogelijke uitkomst.

De indeling volgens de bovenstaande criteria is een belangrijk hulpmiddel wanneer we anderen onderwijzen over het werken in de publieke ruimte.Thema's

We hebben de werken onderverdeeld in series die niet strikt chronologisch zijn maar een sterk thematisch verband hebben. We vertrouwen er op dat de ontwikkeling van de laatste jaren toch voldoende duidelijk blijven.


bart&klaar 
anatomie van macht


2 auteur worden van de ruimte
blog
I.B.B. Curaçao
FAENA
alternatieve gebiedsontwikkeling
de Hermes
Bildung Academie
Paramaribo, Pikin Slee Amsterdam exchange
FAIR city
toelichting criteria en houding
criteria?
Socratisch gesprek
Analyse, reflectie en ervaring in betrokkenheid van kunstenaa rs
3/4 auteur worden van het verhaal
4/4 kennis maken, collectief auteurschap
van der Pek
de stelling/FRAMED
PASO a PASO
Centennial Wall
invasion Civica
collectivo CEBRA
proces is proces
het Net
Tembe Art Studio
Moengo Triennale
IBB ZOMERCARNAVAL
Breakland
behoud sociale woningbouw
interventie overleg
El Pueblo es el Planner
nieuwe oude kennis
hack de stedebouw
framing dissent
geschiedenis als erfgoed
context bij gebieds ontwikkeling
opnieuw vertellen
teach the teacher
ik leer je mijne, jij leert me jouwe
culturele processie
collectief auteurschap
HOME
AGENDA
URGENTIE
CONTACT
PUBLICATIES
NEWS

anatomie van macht


Analyse, reflectie en ervaring hebben ons geholpen een eigen classificatie te maken van het type en soort betrokkenheid dat je als kunstenaar kunt hebben.Analyse, reflectie en ervaring in betrokkenheid van kunstenaa rs
contact
WERKBRIEF